§ 1 Érvényesség

Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a terméksorból kiválasztott árucikk a www.newagehair.hu honlapon keresztül valamint személyesen, e-mailen vagy telefonon történő megrendeléskor. GDPR Adatvédelmi nyilatkozat Az Ön adatait, amelyekkel a https://newagehair.hu honlapon a regisztrált vagy vásárolt, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Nagy-Rácz Katalin ev. kezeli az alábbi nyilatkozat alapján: 1 Az adatvédelmi nyilatkozat célja 1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Nagy-Rácz Katalin ev. (székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a; adószám: 68614263-1-33) által a www.newagehair.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 2 Adatkezelő megnevezése Név: Nagy-Rácz Katalin ev. Székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a Telefonszám: +36 30 729-6348 E-mail-cím: info@newagehair.hu 3 Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre 3.1 A weboldalon az alábbi helyeken keletkező adatokat kezeljük: - kezeljük az ingyenes anyaginkat (pl. esettanulmány, teszt, stb.) ki- és letöltők nevét és email címét, azzal a szándékkal, hogy nekik a kért választ (esettanulmányt, kiértékelést, stb.) online, e-mail formájában is megküldhessük, illetve hogy számukra kifejezetten az adott témával kapcsolatos képzéseinket ajánljuk. - kezeljük a weboldal „Kapcsolat” űrlapját kitöltők nevét és email címét, azzal a céllal, hogy nekik a feltett kérdéseiket, észrevételeiket megválaszolhassuk. 3.2 Az ingyenes anyagokat igénylő felhasználóink, látogatóinknak minden aktív közreműködésére (a lehetőség kipipálására) van szükség az adott anyag eléréséhez. A közreműködés elfogadása esetén a felhasználó Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését. 3.3 A www.newagehair.hu weboldalon adatait megadó felhasználónk részére az első emailes kapcsolatfelvétel alkalmával felkínálhatjuk annak lehetőségét, hogy rendszeres hírlevelünkre feliratkozzon. Ehhez minden esetben szükség van a feliratkozó önálló, és aktív közreműködésére (a lehetőség kipipálására). A feliratkozással a felhasználó Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 3.4 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 4 Az adatgyűjtés elvei A www.newagehair.hu oldalon az adatszolgáltatás önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk a felhasználóknak, amelyek az együttműködés és a kért szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek, és arra alkalmasak. 5 Az adatkezelés jogalapja, helye és időtartama 5.1 Az adatkezelés jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja. 5.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 5.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül leadott rendelések lebonyolítása, szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, információs és oktatási anyagok továbbítása a felhasználóknak, valamint az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás. 5.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 5.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 5.6 A szerveren, vagy a portál adminoldalain fellelhető információkat az adatkezelő munkatársain kívül csak a webprogramozást végző alvállalkozó láthatja, ők mindannyian Titoktartási nyilatkozatot tettek. 6 Az adatkezelés időtartama 6.1 A regisztrált adatokat addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik, vagy a szolgáltatás ideje véget nem ér. A felhasználói adatokat 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből. 7 Személyes adatok továbbítása és feldolgozása 7.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 7.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe: Tárhelyszolgáltatóként: Tárhely.Eu Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. Telefonszám: +36 1 789 2 789 E-mail: support@tarhely.eu 8 Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 8.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. 8.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. 8.3 felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 8.4 A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal, 5 év után automatikusan, 5 éven belül a felhasználó kérésére töröljük. 8.5 Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken: Nagy-Rácz Katalin ev. Postai úton: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a Telefonon: +36 30 729-6348 Elektronikus úton: info@newagehair.hu 8.6 Ha pedig így nem sikerül a problémát megnyugtatóan rendezni, úgy kérjük, forduljon az Adatkezelési Nyilvántartási Biztosi Irodához (ABI)! 8.7 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 9 Cookie-k és adatfigyelés 9.1 Az adatkezelő információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja. 9.2 Az adatkezelő azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a weboldal különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. Az adatkezelő az oldalain egy cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges. 9.3 Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: max 21 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://huhu.facebook.com/help/cookies/ 10 Záró rendelkezések 10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat 11 Összegzés Ön az erre szolgáló on-line felületen az alábbi adatkezelésekhez járul hozzá: Személyes adatai megadásával (név, e-mail cím) hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Nagy-Rácz Katalin ev. (székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a; adószám: 68614263-1-33) adatbázisába bekerüljenek, és azokat marketingtevékenység céljából felhasználhassa, akciókról, szolgáltatásokról, aktuális hírekről tájékoztassa. Nagy-Rácz Katalin ev. személyes adatait harmadik személynek nem adja át. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésre vonatkozó kérését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését bármikor, indoklás nélkül kérheti. Jelen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszi. Nagy-Rácz Katalin ev. 2018.05.02.

§ 2 Szerződéses partner

A vásárló szerződéses partnere
Nagy-Rácz Katalin ev.

Üzemeltető:
Nagy-Rácz Katalin ev.
Székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a(nem üzlet)
Adószám: 68614263-1-33
Számlaszám: OTP Bank - 11773140-00587121
Ügyfél-szolgálatunk e-mail címe: info@newagehair.hu

§ 3 Szerződés megkötése

(1) A vásárló a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.
(2) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a www.newagehair.hu megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
(3) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a newagehair.hu kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza.
(4) A vásárló a www.newagehair.hu honlapján való vásárlásával, elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(5) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse e-mailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.
(6) A www.newagehair.hu áruházban vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.
(7) Csak érvényes adószámmal rendelkező vállalkozásokat és gazdasági társaságokat tudunk kiszolgálni.

§ 4 Termék rendelkezésre állása

(1) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „raktáron”-ként feltüntetett termék, termékek nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül Nagy-Rácz Katalin ev. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. A “raktáron” kifejezés a beszállító partner raktárkészletét tükrözi.
(2) Az (1) bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal megmarad arra az esetre, ha a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.
(3) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a newagehair.hu-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli Nagy-Rácz Katalin ev.-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

§ 5 Átvétel és szállítás

A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap -eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).
A szállítási idő 1-6 munkanap (MPL vagy DPD futárszolgálat segítségével), mely adat csak tájékoztató jellegű. Semmilyen esetben (email, telefon, weboldal, webshop) nem minősül ajánlatnak.

§ 6 Fizetés

(1) A www.newagehair.hu honlapon minden ár Magyar forintban van megadva és már tartalmazza az ÁFA-t, egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség viszont nem kerül felszámításra.
(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.
(3) Banki átutalással történő fizetés kezelőcége a OTP Bank Zrt.
(4) PayPal átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a PayPal fizetési rendszere.
(5) A fizetés során beírt adatokat a newagehair.hu nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
(6) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, – különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit – minden esetben a vásárlónak kell viselnie.

§ 7 Tulajdonjog fenntartása

(1)A kiszállított árucikk Nagy-Rácz Katalin ev. tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.
(2)A newagehair.hu weboldalon-beleértve a kapcsolódó aloldalakat is- található összes szöveges és képi tartalom jogvédelem alatt áll, annak részének vagy egészének másolása és/vagy publikálása jogi következményeket von maga után!

§ 8 Vásárlói kör meghatározása

A newagehair.hu webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. Nagy-Rácz Katalin ev.-ot ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

§ 9 Fogyasztó elállási és csere joga

(1) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a newagehair.hu áruházban vásárolt termékek tekintetében.
(2) A fogyasztó elállhat a szerződéstől vagy kérheti a termék cseréjét email címünkön (info@newagehair.hu) vagy postai úton 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
(3) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul visszaküldeni, illetve Nagy-Rácz Katalin ev.-nak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Nagy-Rácz Katalin ev.-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. Ezen felül egyéb költség nem terheli.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
NewAge Stúdió
2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a
(4) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen általános üzleti feltételek 1. sz. mellékletében található.

10. § Elállás következményei

(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban érték csökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni számunkra.
(2) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.
(3) A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Nagy-Rácz Katalin ev. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Nagy-Rácz Katalin ev. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Nagy-Rácz Katalin ev. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Nagy-Rácz Katalin ev. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
(4) Amennyiben a szerződéshez Ön kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.
(5) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Nagy-Rácz Katalin ev. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; - olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából elveszíti az elállási jogát.

§ 11 Felelősség

(1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésékere, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek Nagy-Rácz Katalin ev. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén Nagy-Rácz Katalin ev. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Nagy-Rácz Katalin ev. részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
(2) Nagy-Rácz Katalin ev.-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.
(3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
(4) Nagy-Rácz Katalin ev. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Nagy-Rácz Katalin ev. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
(5) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban Nagy-Rácz Katalin ev. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
(6) Nagy-Rácz Katalin ev. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.newagehair.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
(7) Nagy-Rácz Katalin ev. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a newagehair.hu honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Nagy-Rácz Katalin ev. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

§ 12 Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

(1) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény ügyfélszolgálatunk email címén keresztül érvényesíthető.
(2) Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.
(3) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
(4) A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2. sz. mellékletében talál.

(5)Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint - Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

§ 13 Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban – az eredeti számla birtokában – panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

§ 14 Zárórendelkezések

(1) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye Nagy-Rácz Katalin ev. regisztrált székhelye.
(3) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja Nagy-Rácz Katalin ev. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül nem megengedett.
(5) Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége (1052 Budapest, Városház utca 7., tel.: +36/1/328-0185)
Pest Megyei Békéltető Testület (2330 Dunaharaszti, Fő utca 266., tel.: +36/24/531-210)
ÁNTSZ Budaörsi és Pilisvörösvári Intézete (1035 Budapest, Váradi Sándor utca 15.)
(6) Jelen szerződési feltételeket szolgáltató (Nagy-Rácz Katalin ev.) jogosult bármikor indoklás és előzetes felszólítás nélkül módosítani.

© 2016-2017 NewAgHair 2016. 06. 13.

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Nagy-Rácz Katalin ev. 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a
e-mail: info@newagehair.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön Nagy-Rácz Katalin ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az az eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget (pl: egy nagy értékű terméknél egy kicserélhető alkatrész hibája miatt nem indokolt az egész termék cseréje).
Ha az előbbiek alapján sem kijavításra, sem kicserélésre nincsen joga, vagy ha az eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és rendeltetésre tekintettel megfelelő határidőn belül és jelentős kényelmetlenség okozása nélkül nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó választhat, hogy megfelelő árleszállítást kér vagy eláll a szerződéstől (visszakérheti a vételárat). Fontos tudni, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Nagy-Rácz Katalin ev. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján Nagy-Rácz Katalin ev. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A webáruházban feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak!